Vytiskni si své 3d perpetuum mobile

Cíl soutěže:
Prohloubit znalosti žáků z Fyziky
Vést je k lepšímu ovládání a hlubšímu využívání 3D tiskáren
Vést je ke schopnosti prezentovat svůj výrobek

Cílová skupina soutěžících:
– Žáci středních škol

Zadání soutěže:
Navrhněte a vytiskněte návrh na perpetua mobile prvního druhu.
Můžete jako předlohu použít známá schémata, nebo si vymyslet svoje vlastní.
Všechny součásti budou vytištěné 3D tiskárnou, jako výjimky jsou povoleny pouze hřídelky a ložiska, případně kuličky. (čím více je výrobek vytvořen pouze 3D tiskem, tím lépe). Součástí mohou být magnety.
Představte svůj návrh hodnotící komisi, seznamte ji s problémy 3D tisku, které jste řešili (historií tisku) a vysvětlete proč podle fyzikálních zákonů nemůže vaše perpetuum mobile pracovat.

Hodnocené disciplíny:
Úroveň práce s 3D tiskárnou ( hodnotí odborník)
Úroveň prezentace výrobku (hodnotí celá komise)

Odměny vítězům
Dárky od sponzorské firmy

Hodnotící komise:
Ing. Jiří Toman, Ing. Miloš Milner, + odborník na 3D tisk

Termíny soutěže:
Zadání – konec září 2018 zasláno na střední školy, uvedeno na stránkách NTM
Přihlášení do soutěže – do 20.3.2019 (deadline) , dejte nám o sobě vědět co nejdříve, prosím, na technickesouteze@ntm.cz
Soutěž – středa 27.3. v 11.00 v hale NTM.