TERMÍNY SOUTĚŽÍ 2019 + výzva

TERMÍNY SOUTĚŽÍ 13. ročníku

Milí přátelé

Po zvážení všech pro a proti jsou letošní termíny na světě:
1. kolo 24.4.2019 v 10.00 v učebně NTM
Hodnotí se pouze otáčky, největší přínos je v seznámení se s prostředím a okouknutí těch druhých, dále v možné konzultaci – proč to neběhá. 1. kolo je nepovinné – kvůli mimopražským, ale vřele jej doporučuji.
2. kolo 22.5.2019 v 10.00 v hale mezipatra NTM
Soutěží se podle ustálených pravidel (Otáčky, Technické vylepšení a Design). Nepovinná disciplína – Pohon ( doporučuji – viz výzva v minulém příspěvku).
Tak, jako před rokem, po druhém rozběhu proběhne případná soutěžparníchmotorů.
Těšíme se s Milošem i kdyby byl jeden, nebo dva.
Dále po skončení proběhne prezentace případné nově plánované soutěže :
Vytiskni si svůj 3D pneumotor
Bude poháněn podtlakem běžného vysavače a jediné podmínky jsou – válcový setrvačník pro měření výkonu motorku a možnost jeho připojení k běžné, vysavačové hadici.
Těším se na letošní pestrou soutěž
Jiří Toman
poznámka pod čarou: hovořili jsme o možné soutěži – Vytiskni si své 3D perpetuum mobile.
Z důvodu nezájmu zejména vyučujících předmětů 3D tisku se týkajících soutěž pořádat nebudeme.

VÝZVA

V každém ročníku jsem přišel s nějakou výzvou, která posunuje naši disciplínu dále, tam, kde to ještě nikdo nezkusil.
A nabízí se zajímavé a celkem jednoduché řešení, které si zvolila i NASA pro Stirlingův motor použitý ve vesmírných plavidlech.
Zde si projděte zajímavý odkaz, moje výzva je až na konci:
Princip je prostý a známý všem středoškolákům:
Pohybem magnetu v cívce se v ní indukuje střídavé napětí, při zapojení do obvodu může proud pohánět cokoliv.
Jak to provést a co pohánět už nechávám na Vás – tvořivých soutěžících.
Přeji Vám všem, aktivním i pasivním zájemcům o tyto stránky, v novém roce hodně vůle a trpělivosti stvořit si cokoliv a užít si radost se svým dílem.

Comments are Disabled